Halıkent

BÜYÜKŞEHİR'DEN MEYVE FİDANI DESTEĞİ

                Bereketli topraklara sahip Manisa’da üreticiye yönelik projeleriyle dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yeni ve kalıcı projelerle kırsal hizmet alanında Mani-salılara destekte bulunmaya devam ediyor. 'Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere zeytin, ceviz, badem, ayva ve cennet hurması fidanı destekleri yapılacak.

                İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleş-tiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultu-da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çiftçi- ye destek amaçlı 'Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında  Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca Manisa İlinde yaşayan çiftçi ailelerini meyve yetiştiriciliği için teşvik amaçlı mahallelerin iklim özellikleri ve coğrafik konumuna dikkat edilerek 17 ilçede %75’i Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ta-rafından hibe ve % 25 çiftçi katılım payı olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva ve cennet hurması fidanı desteği yapılacak. Projede amaçlanan hedefler ise, tarımla uğraşan vatandaşların geçim kaynağı teminine yardımcı olmak, ürün desenini çeşitlendirmek, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek, bölgedeki diğer üreticilere örnek teşkil etmek, bölgede meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, kırsal kesimden göçü önlemek, bilinçli üretimler sonucu yeni iş sahaları oluşturmak ve işsizliği azaltmaktır.

Başvurular Başladı

                Başvuru şartları ve uygulama alanı bilgileri Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından, İlçe Koordinasyon Şube Müdürlük leri'nden ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan alınabilir. Başvurular 10 Mart 2020 ile 10 Nisan 2020 tarihleri arasında kabul edilecek.     

* Cengizhan ERDEM