Halıkent

AV YASAĞI KALKIYOR !

DEMİRCİ MERKEZ AVCILAR VE ATICILAR İHTİSAS KULÜBÜ Derneği 2.Başkanı Mehmet ÇELİK, yaptığı açıklamada 24 Ağustos 2019 tarihinde av yasağının kalktığını belirtti.

ÇELİK yaptığı açıklamada, Tüm yurtta 24 Ağustos 2019 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağını belirterek, "Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatiller de yaban domuzu avı için ise, ilave olarak Salı günü de av yapılabilecektir. Avcı başına bir günlük avlanma limitleri belirlenmiştir. "Avlaklarda izin alınarak avlanılacaktır".

ÇELİKaçıklamasının devamında avlaklarla izin alarak avlanılacağını belirterek, "Bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler. Kota bitince av yasak genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, avlanma süreleri içinde günlük avlanma limitlerine göre MAK tarafından belirlenen avlanma günlerinde avlağında 'Avlanma İzin Belgesi' alınarak avlanılabilecektir. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlaklarda izin alınarak avlanılacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, Etrafı tel örgüyle çevrili bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, askeri birliklere 300 metre mesafe içinde, avlanmak yasaktır ifadelerine yer verdi.

"Korunan alanlarda av yapılmayacak"

Korunan alanlarda av yapılamayacağını da belirten Mehmet ÇELİK, "Yaban hayatı koruma sahalarında, milli parklarda, tabiat parklarında, tabiat koruma alanlarında, özel çevre koruma bölgelerinde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında, yaban hayvanı yerleştirme sahalarında, bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek sahalarda, avlanmak yasaktır. Yukarıda belirtilen sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklı bulunmaktadır. Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb. yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik görüntü büyütücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları ancak rüzgarla hareket eden basit yapıdaki her türlü ses çıkarma özelliği taşımayan motorlu ve mekanik mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir. Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar,

Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynakları, avlanmada kullanılamaz.

Motorlu tekne ve benzeri araçlar, (ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. Motorlu tekneler de motoru çalışmaz durumda ve hareketsiz iken üzerinde av yapılabilir.)

Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dahil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz" dedi.

"Yasaklanan avlanma usulleri belirlendi"

ÇELİK son olarak yasaklanan avlanma usullerinin belirlendiğine değinerek, "Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak, kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanmak, tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak, tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak, yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek, yasaktır. Yaralı bulunan av ve yaban hayvanları en yakın bakanlığımız birimlerine veya emniyet birimlerine bildirilmelidir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, merkez av komisyonunun resmi gazetede yayımlanan 18 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur" ifadelerini kullandı.