Büyükşehir’den Demirci İtfaiye Amirliğine Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali ÖZTOZLU, Demirci temasları kapsamında Manisa Büyükşehir Bele-diyesi Demirci Hüseyin OKTAY İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek, personelle buluştu.

             Manisa Büyük-şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali ÖZTOZLU, ilçe ziyaretlerine Demirci ilçesi ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde yapmış olduğu yatırımları ve çalışma-ları yerinde inceleyen, hizmet birimlerine ve personellere ziyarette  bulunan ÖZTOZLU, ya-pılan çalışmalar hakkın-da yetkililerden bilgi aldı. Ali ÖZTOZLU’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İNAL ve Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş KURUÇAY eşlik etti.

 

                Ali ÖZTOZLU, Demirci ilçe ziyareti kap samında Manisa Büyükşehir Belediyesi De-mirci Hüseyin OKTAY İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti.

                Amirliği incele-yen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali ÖZTOZLU, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İNAL ile birlikte personellere hayırlı çalışmalar dileklerini iletti.

 

*Cengizhan ERDEM