Halıkent

GAZETEMİZDE YAYIMLANAN İHALE İLANLARI

"DEMİRCİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPIM İŞİ" ve "DEMİRCİ BELEDİYESİ TAŞINMAZLARI KİRAYA VERİLECEK" İLANLARI

DEMİRCİ  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPIM İŞİ

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Kılavuzlar İşletme Şefliği KKY1 Kod No’lu yolun Üst Yapı Projesi Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale konusu hizmetin niteliği türü ve miktarı: Stabilize kaplama Miktarı : 3+600 Km. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılır.

Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) gündür.

İhaleye ilişkin son teklifler: 18 Haziran 2021 Cuma günü  Saat: 11:00’a kadar verilecek. İhale Komisyonunun  toplantı yeri (e- tekliflerin açılacağı adres) : Demirci  Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız;

 

DEMİRCİ BELEDİYESİ TAŞINMAZLARI KİRAYA VERİLECEK

Belediyeye ait İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan muhtelif 6 adet taşınmaz 24 Haziran 2021 Perşembe günü Saat: 14:00- 14:10 arasında Belediye Meclis Toplantı Salonunda  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü  ile kiraya verilecek.

Söz konusu kira ihalesine ait şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

İlanı metnini görüntülemek için tıklayınız;

   * Cengizhan ERDEM