İBRAHİM ETHEM AKINCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 31. VERGİ HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

                Demirci İbrahim Ethem Akıncı MTAL Okul Müdürü Mustafa GÖKÇE, Müdür Yardımcısı Hasan ÇETİNTAŞ ve muhasebe ve finansman alanı öğretmeni Aydın ALDIRMAZ ve okul öğrencileri tarafından, vergi bilinci ve farkındalığı ka-zandırmak amacıyla, ilçemiz vatandaşı ve es- nafına broşür dağıtıldı.

                Ülkemizde her yıl şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yılda 31. Vergi haftası vesilesiyle, bu projeyi uygulama fikrini ortaya atarak gerçekleşmesini sağlayan Aydın ALDIRMAZ, gazetemize yaptığı açıklamada:

                “Meslek Liselerinin evvelden ezele geleli beri, sokağın rahle-i tedrisatından geçmesi gerektiği düşüncesini müdafaa ediyorum. Hayata değmeyen, dokunmayan, ulanmayan ve sadece mektebin sınırlarında gezinen düşünce olsa olsa muhayyel bir sayıklama olabilir sadece. Buna istinaden, memleketin irtifa kaybetmemesi adına, öğrencilerimle birlikte, Demirci halkı ve esnafıyla imtizaç ederek vergi haftası kapsamında, en azından bir farkındalık oluşturabilmek hevesi ve gayesiyle yola revan olduk. Kutlu bir ütopyanın peşinden koştuk. Olması gerekeni yaptık.

                Bize bu imkân ve olanağı tanıyan herke-se, öğrencilerim adına teşekkür ederim.  Sağ olun,” dedi.

* İlknur BURSALI