Halıkent

"İLHAM VEREN ÖĞRETMEN OLMAK " SÖYLEŞİSİ YARIN SAAT 10:30'DA

Davetli Konuşmacı: Metin ÖZDAMARLAR // Moderatör: Dr. Hayati ADALAR

1.000.000 satış rakamlarını geçen "Eğlenceli Tarih" serisinin yazarı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin ÖZDAMARLAR'ın "İLHAM VEREN ÖĞRETMEN OLMAK" isimli söyleşisi yarın saat 10:30'da başlayacak.

Söyleşinin moderatörlüğünü ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademisyeni Dr. Hayati ADALAR üstlenecek.

M.Teams Ekip Kodu: ifj8j2p

 

Kurum dışından katılacak olan katılımcılar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak katılabilirler.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6wRITdY7i7rl1J_9k48UdJzwg6PSp_3AfUeo4v1mUWc1%40thread.tacv2/1623305557728?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21375a3-27e8-43e1-9c27-82155d13eb80%22%2c%22Oid%22%3a%221cdf3fc3-6ea1-4c8c-8b5a-32217e163c80%22%7d