Halıkent

MANİSA’DA ANTİKOR TESTLERİ BAŞLADI

               Koronavirüsle mücadele kapsamında asemptomatik vakaların belirlenmesi amacıyla antikor testlerinin yapılacağı açıklandı. Bu kap samda Manisa’da antikor testlerine başlandı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden alınana bilgiye göre il genelinde toplam 1520 adreste antikor testi uygulanacak.

               Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, il genelinde toplumsal bağışıklık, prevelans ve asemptomatik olan hastaların belirlenmesi amacıyla testlere başlandığını açıkladı.

               Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor.                     

               Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığını geçirdiğini gösteriyor. Bazı testlerle bu antikorların miktarı da ölçülebiliyor. Ancak şu-an dünyanın bazı yerlerinde kullanılan testler genel olarak antikorun var olup olmadığına bakıyor. Bir miktar kan alınıyor ve daha sonra laboratuvar ortamında bu numunenin antikor içerip içermediğine bakılıyor.

               Antikor testi TÜİK tarafından rastgele belirlenen hanelere gidilerek yapılıyor. Rızası olan kişilere yapılan antikor testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor. TÜİK’in belirlediği adreslere haber veremeden giriliyor. Eğer hane sakinleri kabul ederse alıp test yapılıyor.

 

        * Cengizhan ERDEM