Sait İNAN


KİMSENİN HABERİ YOK

"Ötemiz berimiz, üstümüz başımız hep tutarsızlık..."


Ötemiz berimiz, üstümüz başımız

Hep tutarsızlık

Amellerimizde hep tutar biçer

Tutarsızlık öderiz

Kimsenin haberi yok

Adaletsiz muhakemelerde

Yalancı şahitler huzurunda

Beraat umarız

Mahkûm olmuş masumlar

Kimsenin haberi yok

Birlik olup iş tutar

Şahsi hesaplar güderiz

Herkes kendi ektiğini biçecekken

Birbiri ardınca kuyular kazarız

Kimsenin haberi yok

Ötemiz berimiz, üstümüz başımız

Hep tutarsızlık

Şer işler tutar hayır dileriz

Şeytan güler olmuş ahvalimize

Kendimizce dikiş tutturamaz

Çuvaldızı başkasına batırırız

Kimsenin haberi yok

Herkes bardağı taşırmasını bekliyor son damlanın

Bardak çatlak, diller yaralı

Kimsenin haberi yok

Pire için yorgan yakar

Ayağımızı mezarımıza göre uzatırız

Kimsenin haberi yok

İnsan insanı el üstünde taşırmış

Hakkaniyet bu sözde zahirdir

Nefessiz ve de nefssiz bedenleri

El üstünde taşırız

Nihai limana dalga dalga

Eller kanlı

Kimsenin haberi yok

Ve her gün

Kuru kalabalıklar arasında

Yitip gidiyor cevher yürekler ne acı

Kimsenin haberi yok

Ötemiz berimiz, üstümüz başımız

Hep tutarsızlık

Amellerimizde hep tutar biçer

Tutarsızlık öderiz

Kimsenin haberi yok

                                               30.06.2020