Halıkent

Prof. Dr. Ahmet ÇETİN


MCBÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ DERGİPARK SİSTEMİNDE TARANMAYA VE MAKALE KABULÜNE BAŞLADI

"..Yenilenen yapısıyla dergimizde nitelikli bilimsel çalışmalar aracılığıyla, eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlanması hedeflenmektedir..."


MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ YENİLENEN KADROSU VE İÇERİĞİYLE DERGİPARK SİSTEMİNDE TARANMAYA VE MAKALE KABULÜNE BAŞLADI

               2020 yılından itibaren önemle üzerinde durulan konulardan biri de fakültemiz dergisinin daha iyi seviyeye kavuşması ve akademik camiada aranan, göz dolduran bir dergi olma özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından 2011 yılında yayın hayatına başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education) 2020 yılı itibariyle TÜBİTAK DergiPark sistemine girmiş olup uluslararası hakemli dergi statüsünde eğitim bilimleri temel alanına ilişkin makaleler kabul etmektedir.              

               Bu çerçevede atılan adımların dergimizin gelecek projeksiyonu açısından sevindirici bir noktaya getirilmesine önemli bir katkı sağlamış oldu. Bu süreçte dergimizin editoryal kadrosu yenilenmiş ve TUBİTAK merkezli DergiPark sistemi üzerine taşınması için gereken adımların hızlı bir şekilde atılması sağlanmıştır. Bu süreçte derginin editör kurulunda güncellemeler yapılarak uluslararası hakemli dergi niteliği kazanması sağlanmıştır. Yürütülen çalışmalar olumlu bir sonuç vermiş ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MCBUEFD) 2020 bahar dönemi itibariyle uluslararası hakemli elektronik dergi özelliğiyle DergiPark sistemi üzerinden taranmaya ve makale kabulüne başlamıştır. Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanması planlanan dergimize

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mcbuefd adresinden ulaşılabilmektedir.

               Yenilenen yapısıyla dergimizde nitelikli bilimsel çalışmalar aracılığıyla, eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda Eğitim Bilimleri Temel Alanına yönelik eğitimde kuramsal temelli makaleler, uygulamaya dayalı makaleler, meta analiz makaleleri ve derleme makaleleri ile ilgili çalışmalar dergi kapsamında yayına kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini, eğitim bilimcileri başlığı altında matematik ve fen eğitimi, Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi, temel eğitim, bilgisayar ve öğretim teknolojileri gibi alanlarda çalışma ve eğitimlerini sürdüren araştırmacılar, öğretmenler, öğretmen adayları, bilişimciler, öğrenciler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Uluslararası hakemli bir dergi niteliğinde olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde eğitim alanında yapılan çalışmalara Türkçe veya İngilizce dillerinde yer verilmektedir..               

               Dergimizin yeni yüzüyle hayırlı olmasını ve fakültemiz için önemli bir katma değer oluşturmasını temenni ediyoruz.                

                              Prof. Dr. Ahmet ÇETİN

                              Eğitim Fakültesi Dekanı

YAZARLAR