Dr. Nurullah ABALI


ŞİRK TEHLİKESİNİ BARINDIRAN DİNEN SAKINCALI SÖZLER

"...Allah'a karşı, O'na saygısızlık hatta şirk olarak değerlendirilebilin bazı sözler vardır. Şirk tehlikesini barındıran sakıncalı sözlerden bazılarını derlemeye çalıştık..."


                Ahirette insanı cehenneme sokacak eylemlerin en başında Allah'ı inkâr ve şirk koşmak (Nisa 48, 116) gelir. Ama ne yazık ki özellikle günlük konuşmalarımızda, dinlediğimiz müziklerde Allah'a karşı, O'na saygısızlık hatta şirk olarak değerlendirilebilin bazı sözler vardır. Şirk tehlikesini barındıran sakıncalı sözlerden bazılarını derlemeye çalıştık. Aman lütfen dikkatli olalım, çevremizdekileri de bu konuda uyaralım.               

                "Affet beni Ya Rabbi, ya Rasulullah."

                [Sadece Allah affedebilir (Nisa [4] 106). Allah, Rasulullah'ın kendisi için af dilemesini istemiştir (Muhammed [47] 19)].  

                "Allah baba."

                ["... (Rabbin) ne bir eş, ne de bir çocuk edinmiştir." (Cin [72] 3)].

                "Allah gelse seni elimden alamaz."

                ["Hiçbir şey O'na denk değildir." (İhlas [112] 4)].

                "Anam, Allah'ım!"

                ["...Allah’ın yanı sıra başka hiç kimseye yalvarıp yakarmayın!" (Tövbe [9] 18)].

                "Ben bunun Allah'ını yaparım."

                ["...Allah ile, ilkeleri ve elçileriyle mi alay ediyorsunuz?" (Tövbe [9] 65)].

                “Ben görevimi hakkıyla yapmazsam, (hesap günü) Allah’ın Rasulü’ne hesap vermekten korkarım, nasıl hesap veririm!”

                [“…Hesap görücü olarak Allah yeter.” (Ahzab [33] 39)].

                “Bu kadar dinsiz, kâfir var. Onlardan bize yer kalmaz. Biz de cennete gideriz.”

                [“O gün cehenneme ‘doldun mu?’ deriz. O da, ‘daha var mı?’ der” (Kaf [50] 30)].

                "Burası Allah'ın unuttuğu yer."

                [“Rabbin, asla unutkan değildir.” (Meryem [19] 64)].

                “Hocamız bizden tövbe alıyor.”

                [“Ey iman edenler! Gönülden gelen bir tövbe ile Allah’a yöneliniz...” (Tahrim [66] 8)].

                "Hz. Muhammed'e kul olunmadan Allah’a kul olunamaz."

                ["Onlardan (meleklerden) kim: “Allah'tan başka ben de bir tanrıyım” derse, işte onu cehennemle cezalandırırız..." (Enbiya [21] 29)].

                "Kaderin oyunu bu."

                ["Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında var olan hiçbir şeyi, bir oyun olarak yaratmadık." (Enbiya [21] 16)].

                "Kul darda kalmayınca Hızır yetişmezmiş!"

                ["Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri yapan kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var?" (Neml [27] 62)].

                "Rabbim adaletin bu kadar mı?"

                [“İşte bu senin kendi ellerinde kazanıp getirdiklerindir; unutma ki Allah’ın kullarına zulmetme ihtimali asla bulunmamaktadır!” (Hac [22] 10)].

                "Seni Allah kadar / seni Allah'tan çok, seviyorum."

                ["Bazı insanlar, Allah'tan başkalarını O'na denk tanrılar edinirler; onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha fazladır..." (Bakara [2] 165)].

                "Zalim / kahpe kader."

                ["Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat onlar kendilerine zulmederler." (Yunus [10] 44)].

 

                Ramazan Bayramınızı tebrik ederim.